Zámecké hřiště pro Zámecký park

Do participativního rozpočtu Dáme na Vás 2018 jsme přihlásili projekt

Zámecké hřiště v Zámeckém parku

Prosíme vás o jeho podporu a to na této adrese: 

https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=830

Zámecký park v Medlánkách si zaslouží dětské hřiště odpovídající jeho kráse, umístění i významu. Projekt dětského hřiště na míru umožní tematické propojení dětského hřiště se samotným parkem a zároveň zajistí revitalizaci již dosluhujících prvků.

1

Zámecké hřiště v Zámeckém parku