Usnesení kontrolního výboru ve věci MARKA, spol. s r. o.

Kontrolní výbor zastupitelstva Městské části Brno-Medlánky dospěl na svém zasedání dne 22. 3. 2011 k závěru, že nájemní smlouvy, kterými byl společnosti MARKA, spol. s r. o., na 50 let pronajat objekt Podpěrova 439/2, jsou pro městskou část nejen krajně nevýhodné, ale s největší pravděpodobností také od počátku neplatné, a proto přijal následující usnesení:

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu městské části neprodleně požádat primátora statutárního města Brna a Zastupitelstvo města Brna o pozastavení výkonu usnesení ZM5/4319, které přijalo ZmB dne 5. 10. 2010 na svém zasedání Z5/038, a to až do prošetření okolností pronájmu nebytových prostor v objektu Podpěrova 439/2, Brno, firmě MARKA, spol. s r. o., v orgánech městské části Brno – Medlánky.