Informace o přístavbě MŠ Hudcova …

Vážení rodiče,

protože mnozí z Vás netrpělivě čekáte na jakoukoli zprávu o rozšíření kapacity mateřské školy na ulici  Hudcova, dovolte mi Vás informovat o následujícím.

Pro radnici je otevření přístavby MŠ prioritou číslo jedna a stane se tak hned, jakmile to bude možné. O konkrétním termínu otevření jsme Vás dosud neinformovali, protože jej vzhledem k níže popsaným okolnostem stále není možné stanovit. Investorem celé stavby není naše městská část, ale město Brno. K dokončení stavby, případnému odstranění vad a nedodělků a k převzetí stavby městem Brnem by mělo dojít do konce měsíce března. Poté je školku nutné dovybavit nábytkem ze strany městské části  a doladit další záležitosti, k čemuž by mělo dojít do konce měsíce dubna. První reálný „faktický“ termín pro otevření přístavby MŠ, pokud se nic nezadrhne, je tedy 1. květen 2012. Vedle faktické připravenosti školku otevřít je ale před přijetím nových dětí třeba zajistit mnoho administrativních úkonů, které na sebe navazují a teprve po dosažení jednoho je možné zajistit další, což celý proces prodlužuje. Samotné přijímací řízení nemůže proběhnout dříve, dokud není schváleno navýšení kapacity MŠ, což nelze učinit bez souhlasu hygieny a souhlasu s užíváním stavby. Teprve poté může paní ředitelka vyhlásit přijímací řízení, na jehož realizaci od vyhlášení do rozhodnutí o přijetí potřebuje čtyři týdny. I z toho tedy vyplývá, že rovněž z hlediska formálního je nejbližším možným termínem otevření přístavby začátek května. To však pouze za předpokladu, že stavba bude předána včas a celý proces povolování proběhne bez komplikací. Klíčová je v tomto směru prohlídka stavby ze strany pracovníků hygieny ve středu 21. 3. 2012. Tehdy snad budeme schopni již přesněji odhadnout možný termín vypsání výběrového řízení a otevření přístavby MŠ. Chod nových oddělení je však nutné zajistit i personálně, což opět paní ředitelka nemůže dělat bez toho, že má příslušnými orgány schváleno navýšení kapacity školky. Je tedy otázkou, nakolik se tato situace podaří vyřešit v průběhu jediného měsíce (po dobu výběrového řízení), když samotná výpovědní doba u učitelek zaměstnaných dosud v jiných MŠ činí 3 měsíce. Lze tedy předpokládat, že při otevření přístavby až od září by měla paní ředitelka výrazně větší možnost výběru z kvalitních adeptů o práci s našimi dětmi. Po zjištění zájmu mezi rodiči přijatých dětí a s ohledem na uvedenou skutečnost zvažujeme, že by byla již před prázdninami otevřena jen část kapacity přístavby školky a plná kapacita až od září.

Ačkoli z tohoto textu nevyplývají odpovědi na všechny otázky, které Vás zajímají, snad se mi podařilo vnést alespoň trošku jasno do celé záležitosti a vysvětlit, proč na tyto otázky sami nejsme schopni dosud odpovědět. Vedení radnice si uvědomuje složitost situace zejména pro Vás, rodiče, jejichž děti nebyly přijaty do školky v proběhlém řádném přijímacím řízení. Víme, že situaci komplikuje i nutnost umístit dítě včas případně do jiného (byť placeného) zařízení a věřte, že děláme maximum pro to, abychom Vás v této nejistotě nenechali ani o den déle, než je nezbytně nutné. Situace se navíc zkomplikovala zavedením elektronických zápisů, což nám znemožnilo provést přijímací řízení do stávajících i budovaných kapacit školky současně a ušetřit Vás tak dalšího běhání, které s tím bohužel souvisí.

Jakmile budeme mít další přesnější informace, budeme Vás o nich obratem informovat.

S přáním hezkého dne

JUDr. Michal Marek

Místostarosta MČ Brno-Medlánky