NÁVRH KONCEPCE BUDOVÁNÍ SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH PLOCH V K. Ú. MEDLÁNKY

NÁVRH KONCEPCE BUDOVÁNÍ SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH PLOCH V K. Ú. MEDLÁNKY

Radnice MČ Brno-Medlánky navrhuje realizaci následných projektů v rámci zkvalitnění nabídky sportovních ploch v MČ, a to s ohledem na nutnou potřebu a finanční možnosti s termínem realizace již v průběhu roku 2012:

1. vybudování víceúčelového hřiště u rybníka při ulici V Újezdech včetně vybudování přístupových cest

-         jedná se o vybudování zpevněné herní plochy ze zhutněného písku (s předchozím vyrovnáním této plochy), vybudování oplocení ve výšce 2 až 4 metrů dle potřeby, instalaci herních prvků (branky, koše na košíkovou, sloupy na síť apod.) a lavičky

2. vybudování dalších sportovních ploch u rybníka při ulic V Újezdech

-         po vyrovnání ploch instalaci dalších doplňkových herních prvků na travnatou plochu (branka, koš na košíkovou, sloupy na síť apod.), laviček, podle finančních možností případně i vybudování plácku na pétanque

3.  komplexní rekonstrukce areálu volejbalového hřiště při ulici Jabloňová

-         nahrazení stávajícího povrchu zhutněným pískem, osazení herními prvky (sloupy na sítě, koš na košíkovou) a lavičkami, odstranění stávajících herních prvků, nahrazení novými tzv. fit prvky, podle finančních možností případně rekonstrukce asfaltové plochy u tenisové stěny

4. vybudování výběhu pro psy při ulici Jabloňová

-         oplocení, lavičky, případně podle finančních možností herní prvky pro výcvik psů

5. oprava herního prvku v zámeckém parku

-         instalace opraveného koše na košíkovou

6. oprava herních prvků v sídlišti „Jabloňová“

-         oprava stávajících košů na košíkovou na ulici Hrušňová a Matalova

 

Pozn: materiál byl zpracován jako podklad pro jednání zastupitelstva MČ. Zpracoval JUDr. Marek