STROM PRO MEDLÁNKY

Dovolte mi představit Vám projekt, v jehož rámci bychom chtěli umožnit každému zájemci z řad občanu naší městské části vysadit strom pro své děti, blízké či jen tak sobě pro radost. Cílem projektu je především změnit vztah každého z nás ke svému nejbližšímu okolí, zvýšit pocit sounáležitosti s naším společným prostorem a přispět i k jeho zkrášlení.

Podstata projektu spočívá v tom, že radnice vytipuje vhodná místa a stanoví vhodné druhy stromů pro jejich další novou výsadbu. Tato nabídka bude předložena zájemcům z řad veřejnosti, kteří by měli o účast v projektu zájem, přičemž není po schválení vyloučena ani realizace podle vlastního nápadu. Pořízení zájemcem zvoleného stromu bude jím rovněž zafinancováno. Radnice v této souvislosti nabídne v rámci rámcové smlouvy s dodavatelem dodání stromu za příznivou cenu, zajistí jeho dovoz, kůly k jeho osazení, v případě zájmu i vykopání jámy pro jeho výsadbu a následnou údržbu.

V rámci tohoto projektu bychom rádi zvlášť podpořili naše nejmenší. Projeví-li tedy zájem o vysazení stromu rodiče nového občánka narozeného v daném kalendářním roce, přispěje městská část na pořízení vysazovaného stromu ze svého rozpočtu 500 Kč. O této možnosti budou rodiče ze strany radnice informováni vždy při příležitosti pravidelného vítání občánků.

Stromy budou vysazovány přibližně dvakrát ročně a o konkrétním termínu budou zájemci informováni a mohou se výsadby „svého“ stromu zúčastnit ať už symbolicky nebo k ní aktivně přispět či ji kompletně samostatně zajistit. Takový okamžik může být i vhodnou příležitostí ke slavnostnějšímu setkání celé širší rodiny.

Za každý vysazený strom bude vystaven „pamětní list“ se jménem osoby, v jejíž prospěch byl strom vysazen.

Strom se po vysazení stává majetkem vlastníka pozemku. V případě jeho úhynu nevznikají MČ Brno-Medlánky žádné povinnosti k jeho náhradě či výsadbě nového stromu.

Za MČ Brno-Medlánky

JUDr. Michal Marek

místostarosta

 

 

Pozn: materiál byl zpracován jako podklad pro jednání zastupitelstva MČ