Děkujeme za důvěru

Milí medlánečtí,

díky vaší podpoře v letošních volbách do obecního zastupitelstva získalo OPM 8 z celkových 15 mandátů zastupitelstva naší obce. Oproti minulému volebnímu období se rozšíří naše řady v zastupitelstvu o tři nové tváře. Velmi si vážíme tohoto výsledku a uděláme vše pro to, abychom zodpovědnost, kterou s sebou takto velký mandát nese, unesli se ctí a za další čtyři roky jsme si společně mohli říct, že jsme váš hlas nepromarnili, ale naopak zhodnotili nejlépe, jak jen to bylo možné.

Před čtyřmi lety jsme do zastupitelstva vstupovali jako skupina nadšenců plných elánu a chuti něco změnit. Naše někdy naivní představy byly tvrdě konfrontovány s realitou politickou, úřednickou i magistrátní. Nevzdali jsme to, naopak vytrvali jsme a časem se nám podařilo získat reálný vliv na dění v Medlánkách a stát se hlavní hybnou silou pozitivních změn v naší čtvrti.

Tyto volby pro nás byly první velkou zkouškou, zda i vy, obyvatelé Medlánek, vnímáte naši práci pozitivně. Jsme velmi rádi, že jste nás podpořili v ještě větší míře než při volbách minulých. Vaše přízeň nám dodala spoustu nového elánu a utvrdila nás v tom, že naše práce má smysl. Děkujeme.

Vaši sousedé, kamarádi a známí
Občané pro Medlánky