Dočkají se Medlánky nového centra volnočasových aktivit?

Dlouhodobě se v Medlánkách potýkáme s absencí prostor, které by bylo možné využívat jako klubovny pro děti a různé volnočasové aktivity vůbec. Ještě když jsem vedl táborový oddíl, scházeli jsme se celoročně na zámečku. Odtamtud jsme byli ale tehdejším vlastníkem vykázáni a adekvátní náhradu se dosud nepodařilo nalézt. Sýpka, kterou v současné době těmto aktivitám poskytujeme, je primárně určena jiným účelům a s využitím jejích prostor pro volnočasové kroužky je spojeno mnoho provozních komplikací.

Překlenovacím řešením stávající situace vysoké poptávky po prostorách pro zájmovou a edukační činnost zejména dětí je dotace Dětskému klubu Medlánci, kterou pomáháme klubu hradit nájemné v soukromých prostorách. Tyto prostory následně využívají nejen Medlánci ke svým bohatým aktivitám pro děti i jejich rodiče, ale také další místní organizace (např. skauti a táborníci).

Trvalejším řešením by bylo vybudování nového centra volnočasových aktivit. To by se podle našich představ mělo skládat ze dvou velkých kluboven (cca 30 a 50 metrů čtverečních), zázemí a zahrady. Klubovny by měly být z větší části propojitelné, aby bylo možné vytvořit jeden velký prostor pro náročnější aktivity typu divadelních představení, mikulášských besídek nebo třeba tanečních kroužků. Zázemí by měly tvořit především toalety, prostory pro odkládání oblečení, malý kuchyňský kout a skladovací prostory. Zahradu bychom rádi oplotili, ale nechali volně přístupnou pro všechny obyvatele z okolí.

Stavba z modulů

Vhodnou lokalitu pro realizaci tohoto záměru jsme nalezli v ovocném sídlišti na pozemku, kde se v současnosti nachází zničená cyklotrialová dráha. Výhodou tohoto místa je blízkost školy, školky i S.O.S vesničky, je v souladu s územním plánem, je zde řešitelná situace s parkováním a relativně snadná dosažitelnost inženýrských sítí. Objekt plánujeme vybudovat formou kontejnerové (modulární) stavby. Taková forma výstavby je po celé České republice synonymem rychlého a poměrně levného řešení nedostatku kapacit zejména v mateřských školách. S ohledem na převažující ploché střechy v okolní zástavbě se nám jeví tato technologie pro dané místo vhodná s tím, že samotné moduly by měly být ještě buď omítnuty, nebo obloženy dřevem.

Rozpočet celé akce by se měl vejít do tří milionů korun. Její realizace bude záviset na tom, jestli nám město povolí využít na plánované rozšíření základní školy peníze z tzv. vedlejší hospodářské činnosti (bytové hospodářství), a my tak budeme moci na výstavbu centra použít prostředky z našeho fondu rozvoje a rezerv, které zde prozatím držíme pro účely rozšíření školy.

Zelená novým nápadům

Stavbu centra i jeho provoz by zajišťovala městská část sama. Předpokládáme, že místním organizacím dětí (ale třeba i důchodců) bychom prostory centra k jejich činnosti poskytovali zdarma. Byl bych rád, kdyby nabídka nových prostor motivovala i jiné šikovné lidi k zakládání a organizaci nových oddílů, kroužků či klubů, ať už pro děti nebo pro dospělé. Na radnici jsme tu určitě od toho, abychom podobné příležitosti vytvářeli a aktivity podporovali.

Pokud by k výstavbě centra mělo dojít, rádi bychom ji realizovali ještě v příštím roce. V současnosti byla objednána studie řešení celého objektu, na jejímž základě bychom měli na začátku roku vysoutěžit projekční kancelář, která by měla nejen zpracovat projektovou dokumentaci, ale zajistit rovněž vydání stavebního povolení. Samotná výstavba by mohla být hotová do podzimu.

JUDr. Michal Marek, místostarosta