Zamykejme přístřešky na odpad!

Taky jste si všimli, že se náš domovní odpad stává cílem každodenních nájezdů „vybíračů popelnic“? Medlánky se díky tomu staly oblíbenou destinací pro různé skupiny spoluobčanů. A popelnicemi to jen začíná. Přes léto máme problémy se skupinkami povalujícími se kolem rybníka nebo v přírodní zahradě. Loni se nám téměř na celý rok ubytoval jeden pár v autě u ekodvora, přičemž celé jeho okolí považoval za svoji toaletu. Opakovaně musíme také likvidovat různé „příbytky“ v křovinách u mokřadu nebo při ulici Rysova, které jsme z toho důvodu nechali radikálně prořezat. Ojedinělé nejsou ani stížnosti zahrádkářů, že se jim ze zahrad ztrácejí věci.

Mám za to, že dokud naše domovní odpady budou někomu sloužit jako spižírna nebo komora, není možné těmto negativním jevům čelit. Proto bych rád vyzval majitele domů (tedy jednotlivá společenství vlastníků jednotek, případně družstva), aby zvážili, zda by nebylo vhodné přizpůsobit kontejnerová stání tak, aby je bylo možné zamykat. Jedná se zejména o kontejnerová stání v kouzelných Medlánkách, u kterých je tato věc technicky poměrně snadno řešitelná. V panelové části ovocného sídliště tento problém díky uzamykatelným přístřeškům na odpad neexistuje.

JUDr. Michal Marek, místostarosta