REAKCE VEDENÍ RADNICE NA TISKOVINU ZELENÝCH „MEDLÁNECKÝ PROSTOR“

 „LEŽ JE ŠPATNÝM PŘÍSPĚVKEM K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.“ Uvedený citát z pera Ericha von Dänikena nejlépe vystihuje můj pocit po přečtení tiskoviny označené „Medlánecký Prostor“, kterou nedávno roznesli do schránek opoziční zastupitelé za Stranu zelených. Namísto věcné diskuze nad návrhy na zlepšení života v Medlánkách se naše opozice soustředí na osobní útoky, podávání trestních oznámení, žalob, strašení občanů a zastrašování úředníků. Používané nástroje jsou notoricky známé a jsou označovány jako demagogie a populismus. Tu se trošku překroutí pravda, jinde se reálný problém nafoukne do obřích rozměrů a začne se jím strašit, onde se důležité skutečnosti zamlčí; a když je třeba, bez ostychu se lže. A přestože lež je vždy o krok před pravdou, má podle nás smysl demagogii čelit a považujeme proto za důležité vyjádřit se jménem vedení radnice k obsahu šířené tiskoviny.

ČLÁNKY VE ZPRAVODAJI MÁME, ALE ŘÍKÁME TOMU CENZURAOpoziční zastupitelé dostávají ve zpravodaji zcela logicky menší prostor než zástupci vedení radnice. Jde o běžný jev ve všech obcích, neboť radniční zpravodaj má zejména informovat o tom, co se děje v obci. Články, které nejsou informativního charakteru, zejména názory, glosy nebo polemiky, kam články opozice jistě patří, mají ve zpravodaji jeho statutem vymezenou max. jednu tiskovou stranu. Vracet, zkracovat, přepracovávat články nebo měnit jejich titulky a mezititulky je běžná redakční práce, to s cenzurou nemá nic společného. O vydávání nebo přepracování sporných článků rozhoduje redakční rada, která je kolektivním orgánem s paritním zastoupením jednotlivých stran a sdružení v zastupitelstvu a nezávislých odborníků. A kam až má paměť sahá, byl redakční radou jeden článek opozice odmítnut z důvodu osobních útoků a urážek, jeden odmítnut pro rozpor se zákonem a následně po úpravě zveřejněn a jeden byl autorem stažen, když byl vyzván k jeho zkrácení, neboť nebylo možné otázce medláneckých syslů věnovat takový rozsah zpravodaje.

ŠEŘÍKOVÉ KEŘE v blízkosti radnice krásně kvetou, ale při přecházení silnice ze zastávky od radnice směrem k parku přes ně nejsou vidět přijíždějící vozidla, což způsobuje velký bezpečnostní problém. Na jaře proto budeme šeříky nově vysazovat o pár metrů dál za chodníkem v okolí pumpy, aby nadále tvořily zelenou bariéru pro domy na ulici Obůrky. Na jejich místě mají vzniknout parkovací místa jako náhrada za ta, která budou zrušena u zámečku. To vše za předpokladu, že zbytečné spory s naší opozicí nezhatí investici města, které jsme po dlouhých jednáních přesvědčili, aby na své náklady vybudovalo bezpečný přechod před radnicí, dělící ostrůvek, rozšířilo chodník mezi radnicí a kruhovým objezdem a celý prostor včetně povrchu vozovky a obrubníků rekonstruovalo. A advokátní kancelář kolegy Jiřího Nezhyby, specializující se na stavební právo, jsme před rokem najali proto, aby podala odvolání proti rozhodnutí, kterým stavební úřad územní rozhodnutí původně zamítl. Toto odvolání bylo úspěšné. Pokud tedy zelení kolegové netuší, proč byl najat, mohli se nejprve zeptat, aby pak mohli kolegovi Nezhybovi poděkovat, že tuto milionovou investici pro Medlánky pomohl zachránit.

AUTOBUS Č. 65. S panem Fukou jsem se poprvé setkal, když sbíral podpisy pod petici za zákaz zajíždění autobusu č. 65 na ulici V Újezdech. Je úsměvné se dočíst, že prosadil rozšíření provozu, když žádost schvalovala rada MČ, v níž opozice logicky svého zástupce nemá, a rozhodnutí o změně jízdního řádu vůbec není v kompetenci městské části. Mrzí mě, že tato linka působí v Medlánkách stále tolik kontroverzí. Lidé ale jejím využíváním nám i dopravnímu podniku jasně ukázali, že si tuto linku přejí. Navzdory původní petici pana Fuky.

TRAMVAJ ZA PARKEM. Kolem konečné tramvaje za parkem vznikla spousta lží.  Získat pro Medlánky přímé napojení MHD až do centra města byla jedna z možností, jak se s plánovaným prodloužením trasy tramvaje č. 12 vypořádat. Nebyly to Zelené Medlánky, kdo přišel s nápadem zeptat se prostřednictvím ankety na názor občanů a v souladu s naším přesvědčením vás do rozhodování o této důležité věci zapojit, což dokládá i zápis z jednání zastupitelstva. Bylo to první reprezentativní zjišťování názoru obyvatel v historii Medlánek a my jsme hrdí na to, že po dobách temna, kdy nemohli obyvatelé ani hovořit k jednotlivým bodům na zastupitelstvu, takto zásadní zapojení veřejnosti zavádíme. V anketě jste tramvaj odmítli a my se vašim názorem řídíme. Jen doufám, že nebyl váš názor ovlivněn zelenou demagogií, že by tramvaj vedla ke kácení stromů v parku. Máme bohužel za to, že pokud se pole za parkem zastaví obytnými domy, jak je již dlouhé roky plánováno dle platného územního plánu, bude zásah do parku a jeho prostředí větší, než kdyby tudy chodili lidé na tramvaj.

VÝSTAVBA VEDLE SÝPKY je hezkým příkladem opoziční demagogie. Není to tak dávno, kdy pan Fuka vylepoval na okolní domy fotomontáže s osmipatrovým domem a burcoval lidi k odporu. Přitom je evidentní, že takovou stavbu tam podle regulativů nikdy nebylo možné postavit. Na následném jednání se sousedy a obyvateli opozice pozvedla svůj prapor v zájmu místních zablokovat vše nové, brzy však zjistila, že nikdo z přítomných obyvatel její rozhořčení nesdílí. A tak si alespoň přivlastnila zásluhy na úpravě projektu. Se zástupci okolních domů, jimiž se zelení tak zaštiťují, jsme se dohodli na jejich nejdůležitější námitce proti navrhované stavbě a já jsem slíbil, že udělám maximum pro úpravu projektu spočívající ve snížení výšky navrhovaného podkroví. To se po mých jednáních s investorem a architektem také stalo a je to zásluhou tlaku sousedů a mého přesvědčování. O tom, že jsme investora přiměli k investicím do veřejného prostranství v majetku obce v okolí Sýpky v hodnotě cca čtyř milionů, Zelené Medlánky mlčí.

INVESTIČNÍ AKCE jsou ten druh činnosti, u které nelze ani při maximální snaze dopředu předvídat všechny okolnosti, které vás v průběhu realizace potkají a budete je muset řešit. Vždyť snad každý, kdo někdy rekonstruoval koupelnu, zná situaci, že se v průběhu realizace objeví nutnost udělat něco navíc nebo jinak, což následně vede k nutnosti změn rozpočtu. Že kolegové srovnávají ceny bez DPH a s DPH, aby to vypadalo lépe, je už jen smutné dokreslení nepoctivého přístupu.

KONTROLNÍ VÝBOR začíná pár měsíců před volbami fungovat, zvěstuje nám opozice. Jak jinak demonstrovat naprosté selhání při plnění opoziční kontrolní role? Opozice má od počátku volebního období (říjen 2014) k dispozici nejen většinu míst členů kontrolního výboru, ale také místo předsedy. Nejprve byla z pozice předsedkyně odvolána ze známých důvodů bývalá starostka za ODS. Jmenovali jsme předsedou jejího kolegu z ODS Stanislava Krčmaře, kterého jsme následně byli nuceni odvolat pro nečinnost, kdy několik měsíců kontrolní výbor vůbec nesvolal. Poté byla na zastupitelstvu vyzvána paní Podracká, která ale k našemu překvapení jako kandidátka zelených na starostku post předsedkyně kontrolního výboru odmítla. S nabídkou vést kontrolní výbor jsme neuspěli ani u paní Barákové za ODS. Jakmile paní Pumprlová za zelené o předsednictví po opakovaných výzvách konečně projevila zájem, okamžitě jsme ji jmenovali. Heureka, chtělo by se zvolat. Opozice se v této věci nemá čím chlubit.

KVALITNÍ VÝSADBA ZELENĚ v Medlánkách a výsadba velkého množství stromů jsou záležitosti, za které jsme si dokonce vysloužili pochvalu. Prý se ale více stromů pokácí nebo zničí. Myslím, že pouhým pohledem kolem sebe si každý o pravdivosti takového tvrzení udělá obrázek sám. Nikdy v minulosti se v Medlánkách nesázelo více stromů než za našeho působení na radnici. A pokud některá firma nedodrží povinnost následné péče a strom uhyne, vysadí jej v rámci reklamace znovu. Na zeleni nám velice záleží.

V PŘÍSPĚVKU PANA NÁMĚSTKA ANDERA jsme se dočetli, že nesouhlasí s kapacitním silničním propojením do Bystrce, i když bych se raději dočetl, že ani s nekapacitním. I tak mě těší, že vyslyšel podpisovou akci našich občanů, kterou jsem ve spolupráci s paní starostkou z Komína zorganizoval. Jen mi do toho nezapadá, proč tedy na městě přijali usnesení, kterým Brno po kraji požaduje prověření obchvatu Kníniček kolem medláneckého letiště v rámci přípravy aktualizace krajských Zásad územního rozvoje. Ano, toho obchvatu, proti kterému jsme v Medlánkách sesbírali tolik vašich nesouhlasných podpisů. Přes všechny proklamace je tak vybudování komunikace v lokalitě letiště bohužel stále ve hře.

NEJVĚTŠÍ LEŽ!!! RADNICE JE NEČINNÁ VE VĚCI PLÁNOVANÉ VÝSTAVBY. Tahle do očí bijící lež musí být přece jasná každému, kdo se s námi kdy zapojil do našich opakovaných podpisových akcí proti novým silničním průtahům Medlánkami a masové výstavbě kolem nich. A že vás bylo! Opakovaně svoláváme besedy na téma rozvoje Medlánek a okolí, kde sbíráme vaše podpisy a díky tomu jsme v Brně vnímáni jako nejaktivnější městská část. Už při přípravě konceptu nového územního plánu jste ze mě peticí udělali tzv. zástupce veřejnosti k zastupování vašich zájmů, na několik debat na Sýpce jsme pozvali postupně zástupce OÚPRu, náměstka Andera, Kancelář architekta města Brna. Připojili jsme se jako jedna z mála MČ k boji proti aktualizaci územního plánu a dosáhli jsme vynětí Medlánek z aktualizace, nedávno jsme mezi vámi sbírali podpisy proti návrhu plánu mobility, ze kterého se nám podařilo odstranit komunikace přes Medlánky, a proti nehoráznému návrhu obchvatu Kníniček přes Medlánecké letiště se zaústěním do ulice Kytnerovy a Purkyňovy. Vedl jsem nespočet jednání se zástupci města, kraje, zpracovateli územních plánů, resortními náměstky, politickými kluby městského zastupitelstva, argumenty hledal u specializovaných advokátních kanceláří, ekologů, dopravních inženýrů, zorganizoval jsem na Sýpce setkání starostů brněnských městských částí a některých okolních obcí s cílem řešit dopravní problémy města bez nutnosti budovat komunikace přes Medlánky.

KDYŽ OPOZICE NEZNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Omlouvám se za předchozí dlouhý výčet, ale považuji toto téma za stěžejní a nikdo se mu nevěnuje víc. Proto se mě dotýká, když někdo tvrdí, že v této oblasti selháváme a přípravu územního plánu ignorujeme. Aktuálně totiž nebyl žádný zákonný prostor k vyjadřování stanovisek městských částí k připravovanému územnímu plánu, také jiné městské části se v této fázi nevyjadřovaly. Záležitost nám na zastupitelstvu popsal kolega zastupitel Jiří Nezhyba, specialista na stavební právo a územní plánování, který doporučoval se nyní nevyjadřovat, na podněty rady města nereagovat a soustředit se až na další důležité fáze přípravy územního plánu, v nichž se může jak naše městská část, tak občané efektivně zapojit.

NASTĚHUJE SE MEZI MEDLÁNKY A IVANOVICE DALŠÍCH 15.000 OBYVATEL? Zelení kolegové se nás snaží vystrašit, což je emoce, se kterou rádi pracují. Skutečností ale je, že k Medlánkám náleží na poli za ulicí V Újezdech jen malé území a Řečkovice a Ivanovice o další rozvoj stojí. My se snažíme všechny zainteresované za každou cenu přesvědčit, že případná výstavba v okolních městských částech nesmí způsobit problémy v Medlánkách, zejména chceme zamezit průjezdu Medlánkami z těchto nových lokalit. Zelení kolegové nás straší pokyny pro zpracování nového územního plánu, které pro Medlánky nevyznívají dobře, a my se budeme jejich případnému dopadu bránit. Současně nám oznamují, že se jejich náměstku Anderovi nepodařilo prosadit vůči ostatním členům Rady města Brna pro Medlánky příznivější řešení. Potom ale nerozumím tomu, proč náměstek Ander hlasoval pro zelenými zavrhovaný materiál úplně stejně, jako např. náměstek Hladík, kterému to mají za zlé, když třeba náměstek za TOP 09 pro tento materiál nehlasoval. Někdo nás tahá za nos.

ZÁVĚREM. Mohl bych vyvracet nebo doplňovat další větu po větě z letáku zelených, ale věřím, že naši práci sledujete a tato reakce vám postačí. Jen bych chtěl ještě vyzvat opoziční kolegy, když už mají potřebu na někoho osobně útočit, aby útočili na mě jako starostu. Já stojím v čele obce a jsem připraven jejich útokům čelit. Prosil bych ale kolegy o zachovávání základní lidské slušnosti vůči ostatním řadovým zastupitelům. Hysterické výpady paní Pumprlové na paní Vespalcovou po zastupitelstvu jsou za hranou všeho. Lidé, jako pan Dobeš, paní Vespalcová a další, na které zelení útočí, věnují velkou část svého volného času Medlánkám a jejich obyvatelům a zasloužili by si spíše uznání. A už vůbec Medlánkám neprospívá útočit na členy Rady města Brna v čele s panem Hladíkem, který nám jako první náměstek primátora v mnohém pomáhá. Je velmi nezodpovědné pro svůj vlastní krátkodobý prospěch bořit důležité vazby, které se nám za radnici podařilo s představiteli města vybudovat a ze kterých mají prospěch Medlánky a jejich obyvatelé.

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky