Rekonstrukce dětských hřišť v Medlánkách

Dětská hřiště jsou častým tématem každé místní samosprávy, protože sotva na jednom konci obce dokončíte jejich opravu či rekonstrukci, můžete na druhém konci zase znovu začít. A to je vlastně současně pozitivní signál, že hřiště jsou intenzivně využívána a práce na nich má svůj smysl. Před zahájením letošní „sezony“ jsme zpracovali jakýsi pasport dětských hřišť na území Medlánek, a to jednak vlastními silami a jednak k tomu způsobilou osobou pro posouzení dětských hřišť z hlediska bezpečnosti. Na základě tohoto pasportu byly zahájeny práce na odstranění vad vyskytujících se na některých herních prvcích a celková modernizace dětských hřišť. O konkrétních vadách, návrzích na modernizaci a zkvalitnění dětských hřišť a stavu prací na nich je možné se dočíst v níže přiložené zprávě.

Jménem Vaší radnice JUDr. Michal Marek – místostarosta

STAV DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V K. Ú. MEDLÁNKY A NÁVRH A STAV ŘEŠENÍ

Zpracovali: Matějka Petr, Marek Michal, Slavíková Lucie – jaro 2012

1. ul. Višňová: – natřít veškerý mobiliář – přemístit jeden koš na odpadky jinam (jsou dva v jednom místě) – připevnit na ohrazení pískoviště desky, aby bylo možné dělat bábovky – spravit lavičku – doplnit lezecký hmatník na lezecké stěně

2. ul. Ovocná: – rozbitá lavička – opravit – natřít veškerý mobiliář – přemístit jeden koš na odpadky jinam (jsou dva v jednom místě) – připevnit na ohrazení pískoviště desky, aby bylo možné dělat bábovky – odstranit konstrukci lavičky, která je v bezpečnostní zóně houpačky – opravit středové ukotvení houpačky – doplnit krytku madla

3. ul. Meruňková: – odřezat kovový skelet houpačky – přidat odpadkový koš – natřít lavičky

4. Hrušňová: – vyměnit koš na basket – zrušit pískoviště – zrušit odpadkový koš zarostlý v keřích a přemístit na křižovatku ulic Jabloňová a Matalova

5. ul. Polívková: – natřít dřevěné prvky – opravit pískoviště a celé hřiště oplotit – doplnit odpadkový koš

6. ul. Suzova: – opravit branku a plot – rozšířit stávající oplocení i na pískoviště – u koše doplnit poklop – natřít veškerý mobiliář – zrušit a přemístit jeden ze dvou odpadkových košů – zakrýt nebezpečný „V“ otvor na skluzavce – obnovit sedátko u houpačky

7. ul. Broskvoňová – zadní trakt: – vybudováno celé nové hřiště – opravit lavičky – natřít odpadkové koše a lavičky – zvážit oplocení

8. vojenské bytovky: – natřít veškerý mobiliář

9. ul. Jabloňová v areálu FC: – plánovaná totální modernizace sportovně rekreačního víceúčelového hřiště – opravit plot a dobudovat vstupní brány

10. ul. Jabloňová u mokřadu: – opravit lavičky – doplnit koše 2 x – natřít veškerý mobiliář

11. ul. Rysova – natřít veškerý mobiliář

12. v zámeckém parku – natřít veškerý mobiliář – zvážit likvidaci či razantní ořezání jabloně (nebezpečí včel a vos) – doplnit vylomenou hrazdu – doplnit materiál dopadových ploch

13. ul. V Újezdech (u rybníka) – umístění dalšího pískoviště – opravit konstrukci řetězové houpačky – natřít veškerý mobiliář

14. ul. K Rybníku – vnitroblok – natřít veškerý mobiliář

15. ul. Hrázka – natřít veškerý mobiliář – umístit koš na odpadky

Pozn. – Stav řešení: – nadbytečné kovové konstrukce byly odstraněny do konce března – v polovině dubna vyměněn písek v pískovištích – opravu a nátěr mobiliáře zahájili zaměstnanci v polovině dubna – oprava herních prvků – vybrán zhotovitel, práce zahájí do konce dubna – přemístění a doplnění odpadkových košů bude vyřešeno do konce května, aktuálně technik správy majetku provádí průzkum trhu