Sportovní a rekreační plochy v Medlánkách

Již od okamžiku, kdy se v sousedství rybníka objevily první vyznačovací kolíky, se mnozí z Vás zajímáte, co se u rybníka chystá. Jedná se o nové sportovní víceúčelové hřiště, které by mělo být oploceno a osazeno bránami na fotbálek a basketbalovými koši. V jeho těsném sousedství chceme vybudovat ještě hřiště na volejbal s travnatým povrchem. Jedná se o začátek úprav okolí rybníka, které jsme již dříve avizovali a jejichž první část bychom chtěli v průběhu letošního roku realizovat. Samotný povrch hřiště by měl být hotov do konce dubna a jeho kompletní osazení plotem a vybavením do začátku léta. Současně jsme se dohodli se společností Reko a.s., která pro nás povrch hřiště připravuje, na hrubém zarovnání pozemků od tohoto hřiště až po konec ulice V Újezdech. Jednak tím získáme možnost udržovat tyto plochy obecní technikou a nemělo by tak již do budoucna docházet k tomu, že budou zarostlé vysokou lebedou, a jednak se stanou využitelné pro nejrůznější sportovní a rekreační aktivity obyvatel Medlánek.

Naše úsilí se však neomezuje jen na okolí rybníka, ale rádi bychom dosáhli zásadního zkvalitnění nabídky sportovních a rekreačních ploch obecně v celých Medlánkách. Vedeno tímto záměrem schválilo zastupitelstvo MČ následující seznam priorit v rámci budování sportovních a rekreačních ploch v k. ú. Medlánky:

  1. vybudování víceúčelového hřiště u rybníka při ulici V Újezdech včetně vybudování přístupových cest,
  2. vybudování dalších sportovních ploch u rybníka při ulici V Újezdech,
  3. komplexní rekonstrukce areálu volejbalového hřiště při ulici Jabloňové,
  4. vybudování výběhu pro psy při ulici Jabloňová.

Budování víceúčelového hřiště u rybníka bylo zahájeno a byla navržena celková koncepce budování sportovních a rekreačních ploch v okolí rybníka. Tento návrh naleznete v příloze k tomuto článku.

Neutěšený stav areálu volejbalového hřiště při ulici Jabloňové a neustálé bezvýsledné diskuze o podobě jeho rekonstrukce nás vedly k vypracování návrhu studie této rekonstrukce, který je též přiložen k tomuto článku (textová část, vizualizace). Na základě těchto podkladů požádala rada MČ na svém březnovém zasedání o dotaci z prostředků Jihomoravského kraje na rekonstrukci tohoto areálu. Vedle toho bychom chtěli nabídku sportovních ploch v ovocném sídlišti zvýšit i poměrně nenáročnou úpravou asfaltové plochy při ulici Matalova, kde navrhujeme zakreslení hřiště na fotbal a na basketbal, osazení hřiště bránami na sálovou kopanou (resp. házenou) a basketbalovým košem na každé straně hřiště.

Jménem Vaší radnice

JUDr. Michal Marek – místostarosta

1.  Hřiště jabloňová – textová část

2. Hřiště Jabloňová – vizualizace

3. Vizualizace sportoviště u rybníka