Volební program 2014 – 2018

VOLEBNÍ PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – OBČANÉ PRO MEDLÁNKY

Rozvoj Medlánek

 • Vynaložíme veškeré úsilí k zabránění další masové výstavbě v Medlánkách a změně Medlánek na průjezdní dopravní spojnici mezi Bystrcí a Ivanovicemi
 • Připravíme dlouhodobou koncepci rozvoje Medlánek (např. nový regulační plán, plán investic, plán revitalizace zeleně)
 • Budeme se zasazovat o zřízení pobočky pošty, bezbariérové radnice, obchodu a další  rozšíření občanské vybavenosti
 • Kotelnu na Jabloňové přeměníme na objekt občanské vybavenosti
 • Budeme pokračovat v dalším zlepšování péče o veřejná prostranství v Medlánkách
 • Medlánky budou bez výherních hracích automatů a jiných forem hazardu
 • Nadále budeme maximálně čerpat dotace z fondů EU a jiných zdrojů

Úřad občanům

 • Vybudujeme efektivně a transparentně fungující úřad poskytující profesionální služby občanům
 • Úřední doba bude jeden den v týdnu až do večerních hodin
 • Zaměstnanci úřadu, včetně starosty, budou v ulicích vidět a řešit problémy na konkrétních místech, ne pouze od stolu
 • Budeme důsledně dbát na dodržování povinností všech našich dodavatelů zboží a služeb
 • Do rozhodování ve věcech naší městské části zapojíme v co největší míře veřejnost
 • Postaráme se o webové stránky s užitečnými a zajímavými informacemi

Transparentnost

 • Nepřipustíme jakýkoli náznak korupce ani zadlužování Medlánek
 • Při zadávání veřejných zakázek budeme nadále postupovat podle pravidel, která jsme již prosadili výrazně přísnější než vyžaduje zákon a než platí ve většině ostatních brněnských MČ
 • Veškeré dokumenty úřadu budou veřejné a všem obyvatelům Medlánek do poslední faktury k dispozici
 • Nad zásadními otázkami naší čtvrti budeme provádět ankety, průzkumy, veřejné debaty

Školství

 • Naší  základní a mateřskou školu více zapojíme do života Medlánek
 • Budeme vyhodnocovat spokojenost rodičů, žáků a učitelů s kvalitou školy
 • Zdravá strava = zdravá škola, budeme dbát na to, aby stravování v základní i mateřské škole odpovídalo zásadám zdravé výživy, včetně svačinových automatů
 • Zasadíme se o zapojení základní školy do řady celostátních i regionálních projektů (např. Rodiče vítání, Co umím, Chci učit, Skutečně zdravá škola, Extra třída, Dobrá škola)

Kultura a sport

 • Sportovní hřiště u základní školy otevřeme pro veřejnost
 • Dokončíme rozpracované projekty zatravnění škvárového hřiště a vybudování Centra volnočasových aktivit v blízkosti základní školy
 • Nadále se budeme zasazovat o rekonstrukci fotbalového areálu, vybudování nové provozní budovy, včetně zázemí pro hráče i veřejnost, a vypořádání majetkoprávních vztahů v rámci fotbalového areálu
 • Budeme pokračovat v obnově dětských a sportovních hřišť (zejména v ovocném sídlišti) a vybudujeme lanové centrum pro větší děti
 • Obohatíme kulturní, společenský a sportovní život v Medlánkách podporou stávajících akcí (hody, promítání filmů v parku, farmářské trhy) a organizací nových (divadelní představení, koncerty, akce pro děti, setkávání seniorů apod.)
 • Nadále budeme maximálně podporovat jakékoli volnočasové, kulturní, sportovní nebo společenské aktivity místních spolků a jednotlivců

Zeleň a ochrana přírody

 • Budeme pokračovat v rozsáhlé výsadbě zeleně včetně zapojení veřejnosti (pokračování naší úspěšné akce „Strom pro Medlánky“, kompletní revitalizace zeleně v ovocném sídlišti apod.)
 • Přistoupíme k rekonstrukci parku při ulici Podpěrova, zajistíme zlepšení kvality vody v tamním mokřadu, dokončíme obnovu Zámeckého parku
 • Námi vybudovanou veřejnou Přírodní zahradu u Medláneckého rybníka budeme dále zvelebovat
 • Budeme nadále usilovat o vyhlášení přírodní památky syslí rezervace na letišti a přírodní rezervace Baba

Doprava a bezpečnost

 • Posuneme zahájení blokových čištění až na devátou hodinu, ať každý v klidu odjede do práce
 • Budeme řešit problémy s parkováním (např. budování nových parkovacích míst ve starých Medlánkách) a nepolevíme v našem úspěšném boji proti parkování firemních flotil automobilů na veřejných parkovacích místech
 • Budeme prosazovat zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti (nasvětlení přechodů, realizace projektu ostrůvků V Újezdech, zóna 30 na Turistické a omezení průjezdu kolem letiště a v lokalitě medláneckých kopců, rozšíření chodníku od radnice ke kruhovému objezdu)
 • Vyřešíme majetkoprávní překážky a vybudujeme propojení z ulice Hrázka do Řečkovic pro snadný přístup na tramvaj
 • Budeme nadále usilovat o prodloužení tramvajové linky č. 12 blíže k Medlánkám
 • Nadále budeme realizovat projekty pro rozvoj cyklodopravy (trasy, cyklostojany, odpočívadla)