Jak hlasovat v komunálních volbách

Již 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do obecního zastupitelstva, kterého se jako sdružení nezávislých kandidátů účastní také někteří členové našeho spolku. Jelikož je způsob hlasování v komunálních volbách ve srovnání s jinými typy voleb dost specifický, rozhodli jsme se poskytnout vám návod jak hlasovat, aby váš hlas nepropadl a byl co nejlépe využit.

Ve volbách do obecního zastupitelstva nedostanete několik volebních lístků, ze kterých byste mohli vybírat, ale dostanete lístek pouze jeden (resp. v našem případě lístky dva – jeden pro volby do zastupitelstva Medlánek a jeden pro volby do zastupitelstva města Brna). Narozdíl od jiných typů voleb nemusíte v obecních volbách volit pouze jednu kandidátní listinu, ale můžete své hlasy, kterých máte tolik, kolik se volí zastupitelů (v případě Medlánek 15), rozdělit i mezi osoby z různých kandidátních listin. Obecně lze říci, že hlasovat můžete třemi způsoby.

1) Volím celou kandidátní listinu

Jedná se o nejjednodušší způsob volby. Pokud na hlasovacím lístku vyznačíte křížek pouze u názvu některé z kandidátních listin, tak všechny své hlasy dáte kandidátům z této listiny. Prakticky to znamená, že každý z kandidátů uvedených na této listině dostane jeden hlas a stejného efektu byste jako volič dosáhli i tím, pokud byste vyznačili křížek před všechna jména uvedená na této kandidátce. Pozor: Nikdy nesmíte dát křížek ke dvěma kandidátním listinám. Pokud byste to udělali, váš lístek by byl neplatný a všechny vaše hlasy by propadly.

Budeme samozřejmě rádi, pokud použijete právě tento způsob volby a svůj křížek vyznačíte u kandidátky číslo 3 – Občané pro Medlánky.

Hlasovací lístek s vyznačním kandidátky

Hlasovací lístek s vyznačním kandidátky

2) Volím kandidátní listinu, ale také vybrané kandidáty, kterým věřím

Tento způsob volby je vhodný především v tom případě, kdy podporujete některé z kandidujících uskupení, ale zároveň byste chtěli podpořit také někoho dalšího, komu důvěřujete, avšak nechcete kvůli němu podporovat celou jeho kandidátku. V takovém případě je možné vyznačit křížek jak u kandidátní listiny, tak u jednotlivých kandidátů z dalších kandidátních listin. Pokud budete hlasovat tímto způsobem, dostane tak jeden z vašich hlasů každý z jednotlivých kandidátů, kterým jste udělili křížek. Zbývající hlasy pak dostanou kandidáti zatržené kandidátní listiny, přičemž jsou udělovány v takovém pořadí, v jakém jsou uvedeni kandidáti na listině. Pokud tedy v Medlánkách volíme 15 zastupitelů a udělíte křížek 6 kandidátům a kandidátní listině, tak kromě zvolených 6 kandidátů dostane váš hlas také prvních 9 kandidátů ze zvolené kandidátní listiny.

Pokud jsou vám blízké cíle našeho spolku, ale zároveň chcete podpořit někoho z kandidátů na jiných listinách, tak to není problém. Dejte křížek vašim oblíbencům a zároveň vyznačte křížek také u kandidátky číslo 3 – Občané pro Medlánky.

Hlasovací lístek s vyznačním jedné listiny a také dalších kandidátů

Hlasovací lístek s vyznačním jedné listiny a také dalších kandidátů

3) Volím kandidáty z různých listin

Posledním způsobem hlasování je volba jednotlivých kandidátů napříč kandidátními listinami. V tomto případě neuvedete křížek ke kandidátní listině, ale své křížky uvedete přímo před jména kandidátů, kterým chcete dát svůj hlas. Jelikož se v Medlánkách volí 15 zastupitelů, tak můžete dát křížek maximálně 15 kandidátům. Pokud byste použili více křížků, byl by váš lístek vyhodnocen jako neplatný a veškeré vaše hlasy by propadly. Pokud tedy použijete tuto variantu, dobře si spočítejte počet křížků, které jste na kandidátní listinu uvedli. Uvést méně křížků je samozřejmě možné, ale v takovém případě pak nevyužijete svůj hlas zcela a část ho propadne.

Tento způsob volby považujeme za nejméně vhodný a nejrizikovější (zvýšená šance na udělání chyby), avšak pokud se pro něj rozhodnete, budeme rádi, pokud dáte svůj křížek také našim kandidátům, které znáte, a kterým důvěřujete.

Hlasovací lístek s vyznačním jednotlivých kandidátů

Hlasovací lístek s vyznačním jednotlivých kandidátů

Pokud by vám i po přečtení tohoto článku bylo cokoliv nejasné, neváhejte se na nás obrátit přes kontaktní formulář a rádi vám poradíme. Zároveň jsme pro vás připravili přehled otázek a odpovědí týkajících se voleb do obecního zastupitelstva, kde se můžete dozvědět další zajímavé informace týkající se voleb do obecního zastupitelstva v Medlánkách.