Krabice od bot ještě můžete donést

 

 29. 11. 2015 jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom v centru Medlánek a sešlo se pod ním 53 Krabic od bot.

Všem dárcům děkujeme.

 

Pokud jste nestihli přinést Krabici pod medlánecký vánoční strom, můžete ji do 11. 12 . 2015 odevzdat na podatelně Úřadu městské části Brno-Medlánky. Všechny krabice pak budou předány na místo určení, v našem případě brněnským dětem ze sociálně slabé oblasti.

Více informací na www.krabiceodbot.cz.

Jak na to?

1. Obstarejte prázdnou krabici od bot.

2. Určete, komu ji dáte: chlapec x dívka, věk 2-4, 5-9, 10-14 let. Stáří a pohlaví napište na štítek.

3. Naplňte krabici věcmi, které by i vám samotným udělaly radost – pastelky, sešity/bloky na kreslení, hračky, hezké tričko, bonbóny, co vás napadne … dárek je možné doplnit fotografií dárce nebo vánočním pozdravem.

(Věci nemusí být nové, ale čisté a v takovém stavu, v jakém byste je i vy chtěli dostat.)

4. Až bude krabice plná, hezky ji zabalte do dárkového papíru, nalepte štítek a přineste ji na ÚMČ Brno-Medlánky.

strom2015