Škola, nebo radnice?

V nedávné době jsem se doslechl, že se v některých částech Medlánek šíří zvláštní fáma. Podle ní chce prý zastupitelstvo zřídit novou radnici místo toho, aby provedlo rozšíření kapacity základní školy Hudcova. Jelikož se jedná o jednoznačně nepravdivou informaci, rád bych ji na tomto místě uvedl na pravou míru. V tomto článku se pokusím osvětlit situaci okolo školy a v navazujícím článku se pak budu věnovat problematice nové radnice.

Není tajemstvím, a i samotné OPM na to již dříve upozorňovalo, že ZŠ Hudcova je velmi blízko své maximální kapacity a vzhledem k silným populačním ročníkům nebude již brzy stačit pro všechny potenciální zájemce. Aktuálně je jediným dostupným řešením vybudování vestavby, která by kapacitu školy navýšila o 4 kmenové učebny. Vybudování vestavby má ale dvě spolu výrazně související rizika / dva problémy:

  1. Problém finanční – Odhadovaná cena vestavby je cca. 10 milionů korun. Bohužel (alespoň v tomto případě) jsou Medlánky součástí Brna a byť je u nás místa ve škole nedostatek, tak z pohledu magistrátu nemá Brno s kapacitami základních škol problém. Vždyť ve vedlejších městských částech se nachází částečně nevyužitá ZŠ Novoměstská v Řečkovicích a ZŠ Herčíkova v Králově Poli. Zatímco mamince malého prvňáka se vzdálenost z Medlánek na Novoměstskou může zdát hrozivá, tak pro magistrátního úředníka je to „co by kamenem dohodil“. Vzhledem k výše uvedenému tedy nelze očekávat, že by tuto investici realizoval magistrát, ale musela by být provedena zcela nákladem naší městské části. Jelikož každý asi nemá představu o tom, s jakým objemem finančních prostředků hospodaříme, tak pouze doplním, že rozpočet naší městské části je něco přes 20 milionů korun (v roce loňském byl rozpočet včetně účelových dotací na dostavbu školky výrazně vyšší, naopak v příštím roce to zatím vypadá, že díky změnám v rozpočtovém určení daní bude problém této částky dosáhnout). Podobně jako v případě státního rozpočtu pak platí, že i my máme nemalou část výdajů mandatorních („přikázaných“, které nemůžeme efektivně ovlivnit) a částka, se kterou můžeme volně disponovat, se tak pohybuje v jednotkách milionů. Jakým způsobem by byla stavba financována zatím není jasné, ale doufáme, že by nám bylo magistrátem umožněno využít prostředky, které má městská část ve fondu z vedlejší hospodářské činnosti a jejichž použití je podmíněno souhlasem magistratu.
  2. Riziko dostatečnosti – Pro mě osobně, a věřím, že i pro většinu dalších zastupitelů, nejsou v případě školy finance prioritní. Minimálně pro mě je tu ale jedno „ale“. A to „ale“ spočívá v tom, že jsem ochotný podpořit investici 10 milionů korun do vestavby ZŠ, ale pouze za předpokladu, že tato investice vyřeší náš problém. Otázkou je, zda jsou 4 třídy skutečně dostatečné, aby náš problém vyřešily, nebo jestli pouze sníží množství dětí, které se na ZŠ Hudcova nedostanou. Pokud by měla uvedená investice vést pouze k odsunu problému o 2 – 3 roky, ale nakonec bychom stejně skončili ve stejné situaci jako jsme nyní, už by pro mě rozhodování nebylo zdaleka tak jednoznačné. Stejně bychom se totiž dostali k tomu, že bychom část dětí museli posílat do školy mimo naši městskou část.

Ještě nedávno jsme dostávali informace o tom, že vestavba náš problém nevyřeší a i díky tomu se jako s možnými řešeními uvažovalo buď se změnou spádovosti části Medlánek, nebo s omezením vzdělávání v ZŠ Hudcova pouze na 1. až 5. ročník. Až na posledním jednání zastupitelstva konaném 8. října jsme dostali informaci, že dle posledních propočtů, provedených vedením ZŠ Hudcova, by vestavba náš problém vyřešila. I proto byla hlavním bodem jednání rady městské části konané 29. 10. právě perspektiva rozvoje základní školy. Nejen za sebe, ale také za zastupitelský klub OPM mohu říci, že dodané podklady na nás zapůsobily dobrým dojmem. Věřím, že stejně dobrým dojmem zapůsobily i na zastupitele dalších klubů a nebude tak výrazný problém vestavbu prosadit, a to ani přesto, že se nejedná o levnou záležitost. Snad nikdo totiž nepochybuje o tom, že zajistit kvalitní a dostupnou výuku pro medlánecké děti patří mezi naše priority.